Public Works

Public Works is een internationale kunstmanifestatie in het Utrechtse stationsgebied. Zes  kunstenaars presenteren nieuw werk dat voor langere tijd zichtbaar zal zijn op één van de drukste knooppunten van Nederland.

Rondom elke kunstenaar verschijnt een publicatie, waarvoor Pam de teksten en interviews schrijft.

http://www.publicworks.nl

opdrachtgever
Stichting Kunst in het Stationsgebied

tekst
Pam van der Veen

fotografie
Aafke Holwerda

eindredactie
Robin Theel

vormgeving
Kummer & Herman

uitgave
mei-okt 2016